Grønt regnskab

GRØNT REGNSKAB

Effektiv og velfungerende transport er en vigtig forudsætning for det moderne samfund.

“Sådan vil det også være i fremtiden”

Effektiv og velfungerende transport er en vigtig forudsætning for det moderne samfund. Sådan vil det også være i fremtiden. Transportsektoren tegner sig i dag for en betydelig del af de samlede udslip af CO2. Sektorens virksomheder har en vigtig udfordring i at bidrage til at nedbringe de samlede udslip af klimagasser og andre emissioner, som påvirker miljøet.

Det er baggrunden for, at virksomheden fra 2008 har valgt at udarbejde et grønt regnskab. Virksomheden er ikke omfattet af pligt til at udarbejde grønt regnskab, der er derfor tale om et såkaldt frivilligt grønt regnskab.

Virksomheden er certificeret som Grøn Transportvirksomhed af Trafikstyrelsen.

Det grønne regnskab for 2012 er virksomhedens fjerde regnskab. Det årlige grønne regnskab er det dokumenterede udgangspunkt for virksomhedens fremadrettede miljøarbejde.

Læs nærmere om vores grønne regnskab herunder. Klik på billedet.

Næste grønne regnskab vil blive offentliggjort 2015.