Miljø politik

MILJØ POLITIK

Hos Anders Bennedsen arbejder vi på at gøre mest muligt for at bevare vores danske miljø.

Virksomhedens transporter er i dag karakteriseret ved fuld-load transporter med høj kapacitetsudnyttelse og i mange tilfælde ved, at der køres med gods i begge retninger. Derfor er virksomhedens miljø-performence allerede i dag høj.

Opgørelsen nedenfor er baseret på virksomhedens grønne regnskab for 2012.