Resultater

RESULTAT 2012

Året 2012 har været karakteriseret ved en vækst i virksomhedens transportaktiviteter, samtidigt med at forbruget af dieselolie har kunnet fastholdes på samme niveau som i 2011.

Aktivitetsniveauet målt som kørte km og produceret tonkm var 13 % højere i 2012 i forhold til 2011, medens forbruget af dieselolie steg med 2%.

Nedenstående tabel viser den udvikling i antal kørte km, forbrug af diesel samt udledning af CO2, NOx, HC og partikler i 2012 sammenlignet med 2011 og 2010 (referenceår).

I forhold til 2010 er der sket følgende udvikling:

  • Antal kørte km er steget 19 %
  • Transportarbejdet er steget 22 %
  • Forbruget af dieselolie er steget med 3 %
  • Udledning af CO2 er uændret fra 2010 til 2012

Der er således sket en energieffektivitet pr kørt km (fra 2,23 km/l i 2010 til 2,56 km/l i 2012). Emissionerne af CO2 er faldet lidt mere end forbruget af dieselolie, det skal ses i lyset af, at der fra 1. juli 2011 er iblandet 7 % biodiesel i diesel tanket fra danske tankstationer.

Emissionerne af NOx, HC og partikler er faldet fra 2011 til 2012:

  • Emission af partikler er faldet 71 %
  • Emission af HC er faldet dem 10 %
  • Emissionen af NOx er faldet med 27 %

Udviklingen skal er en konsekvens af udskiftningen af EURO III lastbil med en ny EURO V lastbil.